50Ω -> Power Divider -> Resistive Power Divider
  • Name:Resistive Power Divider
  • Kind:Power Divider
※We made customize products, please send us your inquiries.
Model Number Frequency
Range(GHz)
Insertion
Loss(dB)
VSWR Amplitude
Balance(dB)
Averange
Power(W)
Connector Temperature
(℃)
2 way Resistive Power Divider
CS-PDR-DC-3-2S DC-3 6±0.7 1.25 0.7 1 SMA -45~+85
CS-PDR-DC-6-2S DC-6 6±0.9 1.30 0.9 1 SMA -45~+85
CS-PDR-DC-18-2S DC-18 6±1.5 1.70 1.0 1 SMA -45~+85
3 way Resistive Power Divider
CS-PDR-DC-3-3S DC-3 9.5±0.7 1.25 0.7 1 SMA -45~+85
CS-PDR-DC-4-3S DC-4 9.5±0.9 1.30 0.9 1 SMA -45~+85
CS-PDR-DC-6-3S DC-6 9.5±1.5 1.30 1.5 1 SMA -45~+85
4 way Resistive Power Divider
CS-PDR-DC-2-4S DC-2 12±0.7 1.30 0.7 1 SMA -45~+85
CS-PDR-DC-3-4S DC-3 12±0.8 1.30 0.8 1 SMA -45~+85
CS-PDR-DC-4-4S DC-4 12±1.0 1.40 1.0 1 SMA -45~+85
CS-PDR-DC-6-4S DC-6 12±1.5 1.50 1.5 1 SMA -45~+85
6 way Resistive Power Divider
CS-PDR-DC-4-6S DC-4 16±2.0 1.50 2.0 1 SMA -45~+85
CS-PDR-DC-6-6S DC-6 16±3.0 1.60 3.0 1 SMA -45~+85
8 way Resistive Power Divider
CS-PDR-DC-3-8S DC-3 18±1.5 1.50 1.5 1 SMA -45~+85