75Ω -> Amplifier -> Satellite Amplifier
  • Name:Amplifier
  • Kind:Satellite Amplifier
※We made customize products, please send us your inquiries.
Model Number Frequency Range (MHz) Pass Band (MHz) Satellite IF Band (MHz) Gain (dB) Connector
AP1-700/95010 4~2150 4~700 950~2150 10 F
AP1-700/95020 4~2150 4~700 950~2150 20 F
AP1-700/95030 4~2150 4~700 950~2150 30 F